Lees voor

Database

Verslavingskunde Nederland bundelt de krachten van de volledige verslavingssector. Daarmee zijn wij het Nederlandse expertisenetwerk op het gebied van verslaving. Ons netwerk ontwikkelt sinds jaren wetenschappelijke richtlijnen, protocollen, rapporten en factsheets om kennis over verslaving te delen en te vergroten. Je kunt alle publicaties hier vinden. Deze publicaties zijn actueel. Alle zorgstandaarden vind je bij GGZ Standaarden. Je vindt documenten over jeugdigen en jongeren bij Jeugdverslavingszorg.

Heb je een vraag of een toevoeging? Mail dan naar info@verslavingskundenederland.nl.

Type bron
Problematiek
Doel
Taal
Erkenning

Investeren in verslavingspreventie: beschrijving van Nederlandse programma’s voor jeugd en jongeren (2013)

PreventieO.b.v. literatuurOnderzoeksrapportMiddelen algemeen
Bekijk document

Factsheet cognitieve gedragstherapie Jeugd: richtlijn en protocol voor de behandelaar (2012)

BehandelingO.b.v. richtlijnFactsheetProtocolRichtlijnGamenGokkenMiddelen algemeen
Bekijk document

Richtlijn cognitieve gedragstherapie Jeugd (12-18 jaar) (2012)

BehandelingO.b.v. literatuurProtocolRichtlijnGamenGokkenMiddelen algemeen
Bekijk document

Factsheet angst en verslaving (2012)

BehandelingFactsheetRichtlijnAngststoornissenMiddelen algemeen
Bekijk document

Richtlijn middelenmisbruik of -afhankelijkheid en angststoornissen (2012)

BehandelingDiagnostiekO.b.v. literatuurRichtlijnAngststoornissenMiddelen algemeen
Bekijk document

Factsheet resultaten scoren publicaties: evaluatie 2008-2011 (2011)

OverigeOnderzoeksrapport
Bekijk document

Factsheet alcoholgebruiksruimten (2011)

BehandelingO.b.v. richtlijnFactsheetRichtlijnAlcohol
Bekijk document

Richtlijn alcoholgebruiksruimten (2011)

BehandelingO.b.v. literatuurO.b.v. praktijkervaringenRichtlijnAlcohol
Bekijk document

MATE: Handleiding en protocol (2011)

BehandelingDiagnostiekO.b.v. literatuurO.b.v. praktijkervaringenHandleidingProtocolGokkenMiddelen algemeen
Bekijk document

Van kwetsbaar naar weerbaar: verslaving bij kwetsbare jongeren voorkomen en adequaat begeleiden, bevorderen gezondheid en weerbaarheid, vergroten veiligheid, besparen kosten (2011)

BehandelingPreventieO.b.v. onderzoekOnderzoeksrapportMiddelen algemeen
Bekijk document

Handleiding Hoger Beroepsonderwijs Verslavingskunde: een gids voor het vormgeven van onderwijs over verslaving (2010)

OnderwijsO.b.v. literatuurHandboekGamenGokkenMiddelen algemeen
Bekijk document

Factsheet kwetsbare groepen jeugdigen en (problematisch) middelengebruik: visie en interventiematrix (2010)

BehandelingPreventieO.b.v. onderzoekOnderzoeksrapportMiddelen algemeen
Bekijk document

Kwetsbare groepen jeugdigen en (problematisch) middelengebruik: visie en interventiematrix (2010)

BehandelingPreventieO.b.v. onderzoekFactsheetMiddelen algemeen
Bekijk document

Factsheet vroegsignalering middelengebruik of -afhankelijkheid bij jongeren (2010)

PreventieO.b.v. richtlijnFactsheetRichtlijnMiddelen algemeen
Bekijk document

Richtlijn vroegsignalering middelengebruik of -afhankelijkheid bij jongeren (2010)

PreventieO.b.v. literatuurRichtlijnMiddelen algemeen
Bekijk document

Factsheet canon verslaving: wat elke professional over verslaving moet weten (2009)

OnderwijsO.b.v. richtlijnFactsheetHandboekMiddelen algemeen
Bekijk document

Middelenafhankelijkheid en depressie: diagnostiek en cognitief gedragstherapeutische behandeling van comorbide middelenafhankelijkheid en depressieve stoornissen (2009)

BehandelingO.b.v. literatuurHandleidingProtocolDepressieMiddelen algemeen
Bekijk document

Medicamenteuze terugvalpreventie bij alcoholafhankelijkheid (2009)

BehandelingO.b.v. literatuurHandleidingAlcohol
Bekijk document

Factsheet richtlijn cannabisbehandeling bij jongeren en jongvolwassenen (2009)

BehandelingO.b.v. richtlijnFactsheetRichtlijnCannabis
Bekijk document

Factsheet Intramural Motivation Centre (2009)

BehandelingO.b.v. richtlijnFactsheetHandboekMiddelen algemeen
Bekijk document