en dit zijn de genomineerden:


 

 

Het Educatieproject - Stichting Straat Consulaat

Het Educatieproject van Straat Consulaat is een project voor ex- dak-, en thuislozen en gebruikers om hen weer de mogelijkheid te bieden terug naar school te gaan en een startkwalificatie te behalen. Via de reguliere route kan dit vaak niet. Er zijn bijvoorbeeld schulden aanwezig waardoor aanvraag van studiefinanciering helemaal niet mogelijk is. Ook zijn de mensen vaak een hele tijd niet naar school geweest en is het soms weer wennen om in de schoolbanken zitten en te luisteren naar een docent. Het educatieproject biedt de mensen de kans om toch een diploma te behalen  zodat ze daarna ook nog werk vinden dat bij hun interesse past.   


Maak de cliënt eigenaar van zijn  eigen behandelproces - Brijder Web Amstelland

Brijder Web onderzoekt samen met de cliënt, die door middelengebruik en/of gedragsverslavingen, zoals gamen of gokken, belemmeringen ervaart in het dagelijkse leven, hoe hij de regie terug kan krijgen. De behandeling is aangepast aan wat de hulpvrager nodig heeft en sluit aan op zijn voorkeuren. Wil hij eerst een vrijblijvend gesprek met iemand die weet wat het is om te stoppen? Wil hij liever door een leeftijdsgenoot worden geholpen? Wil hij graag dat we bij hem thuis komen? Ons team is flexibel en gebruikt bewezen effectieve aspecten in de therapeutische relatie als leidraad, maar wel vanuit een nieuwe context. We werken onder anderen met de naastbetrokkenen, omdat zij als bondgenoot belangrijk zijn in de behandeling van de cliënt en de cliënt kunnen helpen om weer meer grip te krijgen op zijn eigen leven.


Project “Expert” - Leekerweidegroep

Het project 'Expert' van Leekerweidegroep is gericht op ervaringsdeskundigheid. Niets nieuws onder de zon? Wel als het gaat om de groep personen met een LVB. Als je kijkt naar de cijfers beslaat deze specifieke groep een groot gedeelte van de verslaafden. Ons initiatief is dan ook gericht op de rehabilitatie van deze kwetsbare maar kostbare groep. In onze zorginstelling werkt een deskundige middelengebruik. Zij geeft voorlichting over middelengebruik op bijvoorbeeld scholen en externe LVB-instellingen. Doel van Expert is dat LVB-cliënten zichzelf zo ontplooien dat zij haar ondersteunen en hiermee hun mogelijkheden en krachten inzetten om hun regie weer terug te pakken. Juist omdat herstel wordt bezien als een individueel proces vinden wij het van groot belang dat dit project aangepast is aan het niveau van onze cliënten.