DAG VAN HERSTEL 14 SEPTEMBER 2019 IN DEN BOSCH

 

Verslavingskunde Nederland was sponsor van de derde Dag van Herstel in Congrescentrum 1931 in Den Bosch op zaterdag 14 september.  Een feestelijke dag met mooie sprekers, artiesten, heerlijk eten en drinken om samen herstel te vieren en het stigma dat rust op verslaving te verminderen.

 

Vanuit onze programmalijn Sociale Inclusie waren collega's Cor en Eve aanwezig. Cor schreef een verslag en maakte bovenstaande foto's: 

Op 14 september jl. werd de derde Dag van Herstel in 's-Hertogenbosch gehouden. Dit unieke evenement groeit al snel uit haar voegen, de Grote Kerk in Breda blijkt inmiddels te klein zijn voor de samenkomst van alle herstellenden van verslaving in de breedste zin van het woord. Er waren ruim 900 mensen aanwezig in het mooie Congrescentrum 1931. Het is een genoegen te verkeren in de massale sfeer van broederschap. In de positieve vibe van het sámen in herstel zijn. Dat gevoel is luider als het gesproken woord. Muziek, opinies en persoonlijke verhalen werden op het podium vertolkt door een keur aan artiesten, deskundigen en mensen in herstel. Ali B zette de boel op zijn kop, maar verhaalde ook over zijn gokneigingen, Lange Frans toonde zijn ambassadeurschap voor herstel en per video maakte Engelsman Russell Brand indruk met zijn betoog over 'the connection over the oceans'. Menno Oosterhof, Arnt Schellekens, Loes Hanck en anesthesioloog Audrey Beckers schetsten de toegevoegde waarde van de combinatie van eigen ervaring en professionele deskundigheid. Bijgebleven ook is de bijdrage van Tatjana Almuli, journalist en auteur, over de vooroordelen en stigma's over dikke mensen. Ze schreef er een boek over: 'Knap voor een dik meisje.' Buiten de theaterzaal werd levendig genetwerkt en bij gekletst. Er stonden 23 stands van grote en kleine zorgaanbieders en ondersteuningsinitiatieven.

 

 Het programma vind je hier: