SUBPROJECT A: Landelijke eHealth keten

 

Nederland beschikt over een omvangrijk landschap aan online interventies die in opzet en achtergrond soms erg op elkaar lijken en gestoeld zijn op dezelfde uitgangspunten. Deze interventies bereiken probleemdrinkers echter nog onvoldoende en er is weinig samenhang en afstemming. Het is binnen dit project de ambitie om daar verandering in te brengen.

 

Doel van het deelproject eHealth

Door het huidige eHealth aanbod rondom alcoholgebruik in kaart te brengen en de overlap inzichtelijke te maken beoogt dit project het online landschap overzichtelijker en meer behapbaar te maken. Daarnaast kan er een slag worden gemaakt om het aanbod te standaardiseren en daarmee te beperken tot effectieve en breed gedragen interventies. Ook dient de verbinding tussen eHealth modules onderling en tussen eHealth met reguliere zorg goed tot stand te komen. Hier wordt aan gewerkt door een landelijke eHealth keten te ontwikkelen.

 

Wat is een eHealth keten?

Verslavingskunde Nederland werkt toe naar een sluitende eHealth keten van diverse preventieve (online) interventies en voorlichtingsmaterialen. Waarbij verschillende effectieve online interventies aan elkaar worden verbonden en er een drempelloze overgang wordt gecreëerd tussen onderdelen. Denk hierbij aan informatie over alcoholgebruik, een online zelftest, een chat of adviesgesprek en digitale interventies  zoals anonieme zelfhulp, begeleide zelfhulp, een intake voor behandeling, blended en online behandeling of nazorg/ terugvalpreventie-ondersteuning. Vanuit (anonieme) eHealth moet iemand heel soepel door kunnen naar een meer intensieve behandeling indien nodig, óf juist andersom. Zo biedt de keten in elke fase passend aanbod voor iedereen met een (zorg)vraag gerelateerd aan alcoholgebruik.

 

Welke interventies komen in de keten?

Dat wordt momenteel in kaart gebracht. Een speerpunt van Verslavingskunde Nederland is dat preventieve interventies hun doel bereiken, dat ze goed onderbouwd, kosteneffectief en in de praktijk uitvoerbaar zijn. Dat vraagt om planmatige ontwikkeling van nieuwe interventies en de toetsing op effectiviteit en waar nodig verbeteringen van bestaande (online) interventies.

 

 

Download
Inventarisatierapport E-Health
Inventarisatie van digitale preventie en zorg voor mensen met alcoholproblematiek
RAPPORT - EHEALTH VKN.pdf
Adobe Acrobat document 1.2 MB
Download
Alcoholinterventies voor volwassen drinkers (en hun naasten) - Wat past wanneer?
Flowchart - Handreiking voor de zorgprofessional.
Wat te doen op welk moment?
Wat te doen in welke risicosituatie?
VK_flowchartDRINKEN_LINKS.pdf
Adobe Acrobat document 90.6 KB